Archive | Nieuws

Zaanstreek-Waterland

Nieuws uit Zaanstreek-Waterland

Augustus 2015 – GROENBLAUW | copy & content is ook nieuwsmaker en contentbeheerder voor organisaties in Zaanstreek-Waterland. Naast een scherp oog voor mediakansen en 25 jaar schrijfervaring, weet ik de weg in deze prachtige streek.  (meer…)

Lees verder
images.jpg

Niets mis met foerageren (blog)

Juli 2015 – In het wild oogsten is de meest pure vorm van natuurbeleving. Toch wordt het jagers, vissers en wildplukkers steeds lastiger gemaakt. Terwijl we zoveel nieuwe natuur rijker zijn. Pleidooi voor het recht op foerageren. Longread!  (meer…)

Lees verder
Struinen Lente 2014 - cover

Magazine over 020-duinen

Juli 2015 – Vier keer per jaar verzorg ik alle teksten voor Struinen, het minizine over de Amsterdamse Waterleidingduinen. In het zomernummer o.a. een wervende reportage over nut en noodzaak van vrijwilligers in natuurbeheer. (meer…)

Lees verder
IMG_1635

Reportage over De Eilandspolder

Maart 2015 – Gaat het echt overal bergafwaarts met de ‘Hollandse’ weidevogel? Zeker niet. In de Eilandspolder (NH) neemt het aantal kluten toe. En ook grutto’s en kieviten voelen zich er thuis. Daar ging wel iets aan vooraf.  (meer…)

Lees verder
Beekforel

Aanvraag subsidie waterwerken

Zomer 2014 – Voor diverse opdrachtgevers produceert GROENBLAUW | copy & content zomer 2014 vier journalistieke verhalen over vis, zes informatiepanelen over natuurherstel en een subsidieaanvraag voor behoud van historische waterwerken. (meer…)

Lees verder
Hier nog alleen de teksten, nu ook complete informatiepanelen e.a. middelen

Productie 39 educatieve infopanelen

Voorjaar 2014 – Recreanten verleiden om zelf meer te ontdekken en te beleven. Dat is de uitdaging bij de productie van een serie teksten voor informatiepanelen. Het concept van de opdrachtgever vraagt om wervende copy en fascinerende ‘natuurweetjes’.  (meer…)

Lees verder
Dwingelderveld. werkzaamheden noordenveld

Brochure Nationale Parken

Voorjaar 2013 – In onze twintig Nationale Parken is de natuurkwaliteit dankzij investeringen sterk verbeterd. Er zijn ecoducten aangelegd, de waterhuishouding is beter op orde en heide en stuifzand zijn uitgebreid. (meer…)

Lees verder