Rapport over duinherstel

Oktober 2016  – Deze maand verscheen een LIFE Layman’s verslag over natuurherstel in de Waterleidingduinen, waarvoor ik de tekstcreatie verzorgde. LIFE-projecten beschermen de biodiversiteit door herstel van ecosystemen.

Het Europese LIFE+ Nature-programma regelt in de EU-lidstaten de cofinanciering van natuurherstelprogramma’s. Soms gaat natuurherstel hand in hand met waterbergingsprojecten, waarbij ook provincie en waterschappen een bijdrage leveren.

img_1923-kopie

Duinviooltjes en rugstreeppad profiteren van open stuifzand en schone poelen. Foto: Alwin Slomp.

 

Waterbergingsgebied
Drinkwaterproducenten Waternet en PWN verleenden opdracht voor diverse tekstproducties over LIFE-duinherstel in de Amsterdamse Waterleidingduinen en in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Naast nieuwsbrieven verzorgde ik met collega freelancers ook informatiepanelen, persberichten, advertorials en evaluatierapportages, zoals onderstaande Layman’s rapporten.

awd-laymensreport-life-nl-print

awd-laymensreport-life-eng-print

Comments are closed.