Artikelen voor vakblad Visionair

BeekforelIn Visionair publiceerde ik tot mei 2016 over o.a. geluidshinder onder water, het positieve effect van waterberging en ‘Onbekend maakt onbemind’, over de ondermaatse aandacht van natuurclubs voor vis in natuurgebieden.   

Zomer 2012 verscheen ‘Schilders’ overlevingsbak’, een Volendamse vinding voor het vergroten van de overlevingskansen van bijvangst in de beroepsvisserij. Ik mocht bij Visionair en Het Visblad na 5 jaar als freelancer vertrekken, nadat ik elders eerlijke cijfers publiceerde over de intrek van glasaal. Zo gaat dat in ons mooie polderende polderland.

, , , , , ,

Comments are closed.