Magazines

Bladen maken behoort tot de mooiste dingen van mijn vak. In een creatief proces kom je van idee tot concept en van concept tot inhoud. Dan ligt ineens het eerste nummer in print op tafel. Of verschijnt digitaal in beeld. Geeft een machtig gevoel.

Voor publiekstijdschrift Roots schreef ik o.a. reportages over de Brunssummerheide, de Sint-Pietersberg en bioboeren in het rivierengebied.

In NP Magazine verschenen eveneens diverse verhalen.

Vier keer per jaar schrijf ik de teksten voor Struinen, magazine van Waternet over de Waterleidingduinen. Ik ga op pad voor reportages, interviews en fotografie.

 

Ook leverde ik enige tijd bijdragen aan Natuurmonumenten-magazine Puur Natuur en voorganger Natuurbehoud.

Mannenblad Man of all Seasons publiceerde artikelen over een woudloper uit Wassenaar, wildwater in Yukon en het ranch-leven in Texas.

Op zoek naar de oerbron>>
Trekken van niets naar nergens>>

Ook boeiend, verschenen in Panorama:
Dubieuze dierenhandel>>


Voedselvoorziening
Tot voorjaar 2016 leverde ik zo’n 70 reportages en interviews aan Hét Visblad (van het half miljoen leden tellende) Sportvisserij Nederland. Voor de fijnproevers: natuurbescherming en vissen, jagen en wildplukken zijn voor mij geen tegenstrijdigheden. Wie op het platteland of aan zee opgroeit, weet dat natuurbenutting altijd heeft bijgedragen aan onze voedselvoorziening.

Beheren en benutten
Sportvisserij en beroepsvisserij zijn wettelijk erkend, vertegenwoordigen het laatste restje nobel oerinstinct, leveren een substantiële bijdrage aan onze economie en zijn mijn voornaamste inspiratiebron voor het werk dat ik al 25 jaar doe: schrijven over het beschermen, beheren en benutten van land- en waternatuur.

Meer weten over wat mij als freelancer drijft? Kijk dan hier>>