Vis en visserij

Flinke snoek in leidingwater

Flinke snoek in leidingwater

Interviews en reportages over vis, beroeps- en sportvisserij verschenen o.a in Vismagazine, Visionair en Hét Visblad.

Voor vis en visserij heb ik mijn leven lang al warme belangstelling. Lees er er over in ‘Over mij’. Hier een beknopte selectie van artikelen (aanvulling volgt).

De laatste Amsterdamse beroepsvisser  – Geeft o.a. eerlijke cijfers over de intrek van glasaal.

Schilders’ overlevingsbak  – Over een Volendamse uitvinding die er voor zorgt dat meer bijvangst kiplekker overboord gaat.

Vogels vs vissen – Artikel dat vogelaars op de kast jaagde.

Kakofonie Onder Water Over gehoorschade bij vissen door windmolens op zee.

Struinen.Vismonitoring in de Waterleidingduinen – Over snoek, baars en graskarpers van 90 cm.

Visles op de basisschool – Praktisch biologielesje aan de waterkant.

De beekforel is terug – Ons water is tegenwoordig zo schoon, dat zelfs de beekforel zich er weer thuis voelt.

Nederlands sportvistalent op Zeeuws strand. Foto: Michel Verschoor