Diensten

 • online content;
 • journalistieke interviews, reportages en features;
 • copywriting;
 • short copy voor Twitter, Facebook etc.;
 • invalkracht;
 • WordPress-beheer;
 • bloggen;
 • eindredactie;
 • direct mail;
 • advertorials;
 • persberichten;
 • folders en brochures;
 • tekstcreatie voor informatiepanelen;
 • verslaglegging (jaarverslagen, werkoverleggen etc.)
 • subsidieaanvragen;
 • boeken;
 • fotografie.

Bekijk actuele producties op de homepage. Volg @MichelVerschoor op TWITTER. 

GROENBLAUW | copy & content schrijft helder en compact over natuur, water, recreatie en visserij. Wervende of informatieve teksten nodig? Ik creëer ze graag voor bureaus, magazines, organisaties en online platforms. Zzp’er sinds 2001